Mühendislik ve Proje Hizmetleri

A. ELEKTRİK

A.1 PRİMER ELEKTRİK PROJELERİ
• Tek Hat Şeması
• Şalt Sahası Genel Yerleşim Resmi
• Genel Vaziyet Planı
• Şalt Sahası Temel Kanal Resmi
• Şalt Sahası Kesit Resimleri
• Şalt Sahası Kesit Resimleri
• Şalt Sahası Topraklama Detayları
• Mesnet İzolatörün Elektriksel ve Mekanik Dayanım Hesapları
• İletken/Baraların Kısa Devre Kuvvetine Dayanım Hesabı
• İletkenlerin Sehim ve Gergi Hesabı
• İletken/Bara Üzerindeki Kuvvetlerin Hesabı
• Kablo Çekim Hesabı (İzin verilen gerilme kuvveti)
• Şalt Sahası Topraklama Hesabı ve Raporu
• Yıldırımdan Koruma Projesi ve Hesabı
• Şalt Sahası ve Çevre Aydınlatma Projesi ve Hesabı
• Şalt Sahası Aydınlatma Detay Resmi
• Harici/Dahili Yangın Koruma Sistem Dizaynı
• Şalt Sahası CCTV Projesi

A.2 SEKONDER ELEKTRİK PROJELERİ
• Ölçü – Koruma Prensip Tek Hat Şeması
• Kısa Devre ve Gerilim Düşümü Hesapları
• OG-YG Kablo/İletken/Bara Boyutlandırma Hesapları
• Akım – Gerilim Trafoları Boyutlandırma Hesabı
• Akü – Redresör Seçimi ve Hesapları
• A.C. Pano ve İç İhtiyaç Trafosu Hesapları
• OG Güç MC -Kontrol-Kumanda-Röle Panolarının Yerleşim, Görünüş Resimleri ve İç Dizaynları
• Sekonder Malzeme Listesi
• Koruma Röleleri I/O Listeleri
• Röle Ayarları ve Selektivite Çalışmaları
• Panolara ait Kablo Metrajları Listesi
• Panoların Kablo Bağlantıları Listesi
• Panoların Sürekli İletken Elektrik Diyagramları
• Panoların Kilitleme Elektrik Diyagramları
• Panoların Terminal Diyagramları
• Panoların Bağlantı Diyagramları
• Haberleşme Tek Hat Şeması
• Kablo Borusu/Kanalı Boyutlandırma Hesabı
• Kablo Tavası/Merdiveni Boyutlandırma Hesabı

B. İNŞAAT
• Genel Konum Planı
• Şalt sahası Drenaj Planı ve Hesapları
• Kesici Temeli Kalıp ve Donatı Planı ve Hesabı
• Şalt Sahası Kablo Kanalları Kalıp ve Donatı Planı
• Şalt Sahası O.G. Galeri Kalıp ve Donatı Planı
• Salt Sahası Açık Kanal Kalıp ve Donatı Planı
• İstinat Duvarı Yerleşim Planı
• İstinat Duvarı Kalıp ve Donatı Planı
• İstinat Duvarı Statik Hesabı
• Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyon Yerleşim Planı
• Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyon Kesit Planı
• Pilon Temelleri Kalıp ve Donatı Çizimleri
• Pilon Çelik İmalat ve Montaj Resimleri
• Kiriş Çelik İmalat ve Montaj Resimleri
• Mesnet Çelik İmalat ve Montaj Resimleri
• Şalt Sahası Betonarme Hesapları
• Şalt Sahası Çelik Hesapları
• Şalt Sahası Beton Yol Detayları
• Şalt Sahaları Kapı Detayları
• Şalt Sahası Nötr Direnç Temeli Kalıp – Donatı Planı
• Şalt Sahası Trafo Yağ Çukuru Kalıp – Donatı Planı
• Trafo Temeli Kalıp ve Donatı Planı(154kV/380kV)
• Şalt Sahası Yangın Duvarı Kalıp ve Donatı Planı
• Şalt Sahası Su Deposu Kalıp ve Donatı Planı
• Şalt Sahası Panel Çit Detayları
• Şalt Sahası İstimlak Sınırı İhata Duvarı Üzeri Panel Çit Detayları
• Şalt Sahası Zemin Etüt Raporu Hazırlanması
• Şalt Sahasının 3 Boyutlu Görünüşü
• Şalt Sahasının Yaklaşık Maliyet Analizleri
• Güç Trafosu Genel Görünüş ve Kesit Detayları
• MC ve Kumanda Binası Mimari Projeleri
• MC ve Kumanda Binası Betonarme Projeleri
• MC ve Kumanda Binası Statik Hesabı
• MC ve Kumanda Binası Elektrik Tesisat Projeleri
• MC ve Kumanda Binası Zayıf Akım Projeleri
• MC ve Kumanda Binası Mekanik Tesisat
• MC ve Kumanda Binasının 3 Boyutlu Görünüşü
• MC ve Kumanda Binası Dahili Topraklama Planı
• MC Yerleşim Planı
• Pano Yerleşim Planı
• (HVAC) Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Sistem Dizayn Hesabı