OG Şalt Tesisi Montajı Test Bakım ve Devreye Alma

 • Yönlü yönsüz aşırı akım rölesi testleri
 • Diferansiyel röle testleri
 • Mesafe koruma rölesi testleri
 • Gerilim rölesi testleri
 • Frekans rölesi testleri
 • Tekrar kapama fonksiyonu testleri
 • Senkron kontrol fonksiyonu testleri
 • Aşırı uyartım koruması testi
 • Stator toprak arızası koruması
 • Ters güç koruması testi
 • Uyartım kaybı koruması testi
 • Dengesiz akım koruması testi
 • Hatalı enerjileme koruması testi
 • Kesici arızası koruması testi
 • Stator sargı deformasyonu koruması testi
 • Gerilim ölçü devresi sigorta kaybı fonksiyonu testi
 • Senkron hız koruması testi
 • V, A, Hz, Watt, VAr, VA, cos, faz transdüserleri test
 • Yük atma sistemi testleri