Primer Testleri

(AÇIK ŞALT TESİSLERİ/GİS TESİSLERİ)

1- Y.G. ŞALT TESİSİ TEST BAKIM VE ONARIMI

 • Transformatör Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • Parafudr Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • Nötr Direnci Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • Gerilim Trafosu Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • Akım Trafosu Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • Kesici Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • Ayırıcı Komple Testleri Bakım ve Onarımı
 • D.C Gerilim Kontrolü
 • Koruma Röleleri Ayarı ve Testleri
 • Ölçü Aletleri Testleri
 • Mekanik Aksamın Kontrolü, Yağlanması ve Temizliği
 • Primer ve Seconder Kablajın Kontrolü
 • SF6 gazı/ Vacum Kontrolü ve İlavesi
 • Bara Bağlantı Noktalarının Kontrolü ve Torklanması
 • Kesici Onarımı ve Değişimi
 • Ayırıcı Onarımı ve Değişimi
 • Akım Trafosu Değiştirilmesi
 • Gerilim Trafosu Değişimi

2- AKIM TRAFOSU ELEKTRİKSEL TESTLERİ

 • Power (% PF, Tand, Kapasite) Testleri
 • İzolasyon Direnci Testleri
 • Doyma Testleri
 • Akım Oranı Testleri
 • Polarite Testleri
 • Sargı Direnci Testleri
 • Yük Testleri

(DAHİLİ AYIRICILAR/HARİCİ AYIRICILAR/PANTOGRAF AYIRICILAR)

3- AKIM TRAFOSU BAKIMI VE KONTROLERİ

 • Akım Trafosu Terminali Kablaj Kontrolü
 • Yağlı Akım Trafolarında Yağ Seviyesinin Kontrolü
 • Primer Bağlantı Kontrolü ve Temizliğin Yapılması

4- AYIRICI BAKIMI VE KONTROLERİ

 • Kontak Geçiş Direnci Testleri
 • İzolasyon Direnci Testleri

5- AYIRICI BAKIM VE KONTORLLERİ

 • Kontak Bakımının Yapılması
 • Mekanizmasının Tozdan Arındırılması ve Yağlanması
 • İzolatörlerin Kontrolü ve Temizlenmesi
 • Mekanizmanın Ayarlanması
 • Kontrol Panelinin Kablaj ve Donanım Kontrolü
 • Bakım Sonrasında Motor Akım Değerlerinin Alınması
 • Bara Bağlantı Noktalarının Temizlenmesi ve Yağlanması
 • Ayırıcı Tahrik Motorunun Kontrolü

6- AYIRICI ONARIMI

 • İzolatör Değiştirilmesi
 • Mekanik Tertibatın Onarımı, Değiştirilmesi
 • Rulman, Conta ve Segmanların Değiştirilmesi
 • Kontrol Paneli Donanımının Onarım, Değiştirilmesi
 • Ayırıcı Tahrik Motorunun Yenilenmesi

(VAKUMLU KESİCİLER/SF6 GAZLI KESİCİLER/ AZ YAĞLI KESİCİLER)

7- KESİCİ ELEKTRİKSEL TESTLERİ

 • Power Factor (% PF, Tand, Kapasite) Testleri
 • İzolasyon Direnci Testleri
 • Açma Kapanma Zamanı Testleri
 • Kontak Geçiş Direnci Testleri

8- KESİCİ BAKIMI VE KONTROLLERİ

 • Kesici Açma ve Kapama Bobin Değişimi
 • Kesici Kurma Motoru Kontrolü
 • Kesici Yay Mekanizması Kontrolü
 • Kesici Kablaj Kontrolü
 • Kesici Kontak Bakımının Yapılması
 • Mekanizmasının Yağlanması ve Tozdan Arındırılması
 • Kesici SF6 Gaz Vakum Seviyesi Kontrolü ve İlavesi
 • SF6/ Vakum Tüplerinin Yenilenmesi
 • SF6 Gazı İlavesi, Boşaltılması, Vakumlanması

(ENDÜKTİF GERİLİM TRAFOLARI/ KAPASİTİF GERİLİM TRAFOLARI)

9- GERİLİM TRAFOSU ELEKTRİKSEL TESTLERİ

 • Power Factor (% PF, Tand, Kapasite) Testleri
 • İkaz Akımı Testleri
 • İzolasyon Direnci Testleri
 • Gerilim Dönüştürme Oranı Testleri
 • Sargı Direnci Testleri

10- GERİLİM TRAFOSU BAKIMI VE KONTROLLERİ

 • Gerilim Trafosu Terminali Kablaj Kontrolü
 • Primer Bağlantı Kontrolü ve Temizliğinin Yapılması

(GENERATÖRLER/MOTORLAR)

11- DÖNER MAKİNELER TEST VE BAKIMI

 • Tip Up (% PF, Tand, Kapasite) Testleri
 • İzolasyon Direnci Testleri
 • D.C Yüksek Gerilime Dayanım Testleri
 • A.C Yüksek Gerilime Dayanım Testleri
 • Sargı Direnci Testleri
 • Rotor Sargıları Empedans Testleri
 • Kutup Başına Düşen Gerilim Testleri
 • Sargıların Kurtulması