Trafo Testleri

(GÜÇ, DAĞITIM VE ÖZEL TRANSFORMATÖRLER/REAKTÖRLER)

1- TRANSFORMATÖR ELEKTRİKSEL TESTLERİ

 • Power factor (% PF,Tand,Kapasite) Testleri
 • İkaz Akımı Testleri
 • İzolasyon Direnci Testleri
 • Sargı Direnci Testleri
 • Sarım Onarımı Testleri
 • FRA Testleri
 • Buşing Testleri

2- TRANSFORMATÖR BAKIMI VE KONTROLLERİ

 • Yağ ve Gaz Analizleri İçin Numune Alınması
 • Bucholz Rölesi Alarm ve Trip Fonksiyonları Testi ve Kontrolleri
 • Basınç Emniyet Valfi Trip Fonksiyonu Testi ve Kontrolleri
 • Kontrol Paneli ve Kablaj Kontrolü
 • Ark Boynuzları Kontrolü ve Ayarlanması
 • Y.G/O.G/A.G Bağlantılarının Torklanması ve İşaretlenmesi
 • Akım Trafosu Terminallerinin Kontrolü
 • Transformatör Topraklama İrtibat Kontrolü
 • Transformatör Yağ Kaçaklarının Giderilmesi
 • Rütuş ve/veya Komple Boya Uygulanması
 • Transformatör Montaj, Demontaj ve Yağ Dolumu

(TRANSFORMATÖR YAĞI ELEKTRİKSEL, KİMYASAL VE FİZİKSEL TESTLERİ/TRANSFORMATÖR YAĞI İÇERİSİNDE ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ)

3- TRAFO YAĞINDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZLERİ

 • Hidrojen
 • Metan
 • Etan
 • Etilen
 • Asetilen
 • Karbonmonoksit
 • Oksijen
 • Azot

4- ELEKTRİKSEL KİMYASAL VE FİZİKSEL TESTLER

 • % PF (25-100 0C)
 • Dielektrik Dayanım
 • Su Miktarı
 • İç Yüzey Gerilme
 • Asidite
 • Yoğunluk